ความหมายในพระคัมภีร์ไบเบิลของ 999

2023 | ตัวเลขนางฟ้า

ค้นหาจำนวนนางฟ้าของคุณ

เครื่องดื่ม

เชื่อในความลึกลับของตัวเลขหรือพลังของตัวเลข คุณต้องถามบางครั้งว่าตัวเลขนั้นเป็นเพียงตัวเลขที่เราค้าขายหรือเป็นความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้น?

พระคัมภีร์สามารถเข้าใจได้หลายวิธี แต่วิธีที่ดีที่สุดในการอ่านและทำความเข้าใจพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์และเนื้อหาทั้งหมดคือขั้นตอนเดียวในแต่ละครั้ง ทีละเล็กทีละน้อย คุณสามารถเปิดเผยบุคลิกภาพของพระเยซูคริสต์ได้ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นการเปิดเผยที่สมบูรณ์ของพระเจ้าต่อมนุษย์ที่ไหนสักแห่งในพระคัมภีร์ไบเบิล เราสามารถพบประโยคนี้ – มันเป็นช่วงเวลาแห่งความเขลา เมื่อผู้คนไม่สามารถเข้าใจพระเจ้าได้เพราะบาป แน่นอน เราจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะสภาพที่พวกเขาอยู่ เพื่อเข้าใจพระเจ้าอย่างถ่องแท้ดังนั้นจึงควรคำนึงถึงเมื่ออ่านพระคัมภีร์และตัวเลขในพระคัมภีร์ไบเบิล ควรปฏิบัติตามกฎบางประการ – การเปิดเผยของพระเจ้าในพระคัมภีร์มีความก้าวหน้า และคำตอบจะค่อยๆ มาถึงเรา

ความสว่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในบุคลิกภาพของพระเยซูคริสต์ แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าส่วนอื่นๆ ของพระคัมภีร์ไม่มีความหมายดังนั้น วันนี้เราจึงมุ่งความสนใจไปที่พยายามเปิดเผยความจริงที่อยู่หลังเลข 9 (หรือ 999)

เลขพระคัมภีร์ 999 ความหมายทั่วไป

คุณเป็นมนุษย์ที่ฉลาดและเก่งกาจ และในบางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณสามารถได้ยินพระเจ้าที่กำลังพูดกับคุณ และมันก็ให้เสียงแก่คุณ คุณสามารถส่งผลกระทบต่อผู้อื่นในลักษณะนี้ และคุณมีความสามารถและความสามารถที่จำเป็น

คุณเป็นคนฉลาดและมีไหวพริบ เข้าไปที่แก่นของปัญหา แล้วคุณจะเห็นได้ทันทีว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรคุณมีจิตวิญญาณและคุณสนใจหัวข้อเหล่านี้อย่างมาก แต่วิธีที่คุณพยายามเข้าถึงความจริงนั้นน่าสนใจ คุณเป็นคนที่มีเหตุผลที่แข็งแกร่งมาก บุคลิกของคุณเป็นแม่เหล็ก ด้วยความมุ่งมั่นและพลังของตัวละคร

ในทางกลับกัน พรสวรรค์ของคุณอาจถูกซ่อนไว้ และคุณกลัวที่จะถูกชักจูงหรือโดดเด่นอย่างที่ควรจะเป็น คุณมีความเป็นอิสระทางความคิดมากกว่าในการทำงาน แต่จำไว้ว่ารางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ทำเท่านั้น ไม่ใช่นักทฤษฎีหรือนักฝัน

ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับคนที่คุณรัก แต่คุณยังต้องการความรักมากมายจากคนรอบข้าง แสวงหาความซื่อสัตย์และความจริงใจของจุดประสงค์มากกว่าสิ่งอื่นใด เงินจะมาทีหลัง ด้วยความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่มของคุณ คุณสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้

สัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่และความหมาย

ในบางแห่งในพระคัมภีร์กล่าวว่าลำดับตัวเลข 666 แสดงถึงเครื่องหมายของจังหวะ (ซาตาน ปีศาจ) และมันรวมทุกอย่างที่ชั่วและบาป แม้กระทั่งความชั่วร้าย และเมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ เราสามารถเดาได้ว่าสัญลักษณ์ของ 999 ที่ถูกมองว่าเป็นเลขหกที่คว่ำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม เป็นเครื่องหมายของพระเจ้าและความรอด

ดังนั้น เลข 6 คือตัวเลขที่เชื่อมโยงกับผู้ที่มาจากพระเจ้าคือผู้ที่ควรจะเอาชนะมาร ผู้ที่มีเครื่องหมายของสัตว์ร้ายทั้งหมด และหมายเลข 9 อาจเป็นทุกอย่างที่ตรงกันข้าม และสามารถทำเครื่องหมายผู้ที่สมบูรณ์ สมบูรณ์แบบ และถ่วงน้ำหนักต่อทุกสิ่งที่ขัดต่อพระเจ้า

พวกเขาคือพระเมสสิยาห์ ซึ่งถูกทำเครื่องหมายเพื่อช่วยโลก – หนึ่งในการตีความกล่าว เพื่อให้ผู้คนรู้จักพระเมสสิยาห์ได้ง่ายขึ้น พระเจ้าได้ดลใจให้ผู้เผยพระวจนะหลายคนให้รายละเอียดเกี่ยวกับการประสูติของพระองค์ พันธกิจของพระองค์ และการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ที่สัญญาไว้ได้สำเร็จบนพระเยซูคริสต์

หมายเลข 999 ในความรัก

เมื่อพูดถึง Divine หรือ Gods Love เราต้องพูดถึงเวลาที่คุณเรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าและพระเยซู และพระประสงค์ของพระองค์ และเมื่อคุณเริ่มสร้างศรัทธาของคุณ

คุณตระหนักว่าถึงแม้คุณเกิดมาเป็นคนไร้บาปที่เหินห่างจากพระเจ้า แต่พระองค์ได้ประทานพระคริสต์ผ่านโอกาสที่จะบรรลุความสมบูรณ์แบบที่อาดัมสูญเสียและได้รับชีวิตนิรันดร์ (มัทธิว 20:28; โรม 5:12, 18)

คุณเข้าใจการเสียสละที่พระเจ้าทำเมื่อเขาส่งพระบุตรที่รักของพระองค์มาสิ้นพระชนม์เพื่อคุณ มันสัมผัสได้ถึงหัวใจคุณ และคุณได้รักพระเจ้าผู้ทรงแสดงความรักอันยิ่งใหญ่ต่อคุณ ดังนั้น เราสามารถพูดเกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งได้ที่นี่ – ความเชื่อมโยงระหว่างการเสียสละและความรัก ความรักไม่ใช่แค่ความรู้สึก และมีการกล่าวไว้มากมายในพระคัมภีร์ – ความรักที่จริงใจต่อพระเจ้าเกี่ยวข้องกับมากกว่าแค่พูดว่า ฉันรักพระเจ้า ความรักนั้นจริงใจมากเพียงใดนั้นถูกเห็นได้จากการกระทำ เฉกเช่นความเชื่อ (ยากอบ 2:26) ในแง่ที่เป็นรูปธรรม ความรักถูกมองเห็นได้จากสิ่งที่เราทำเพื่อเอาใจคนที่เรารัก

ข้อเท็จจริงที่น่าทึ่งเกี่ยวกับหมายเลข 999

ในที่นี้ เราจะเน้นความสนใจไปที่องค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของลำดับตัวเลข ตัวเลข 9 สิ่งที่น่าสนใจอย่างแรกคือมันถูกใช้ 49 ครั้งในพระคัมภีร์ และเราได้กล่าวไปแล้วว่าตัวเลขนี้เป็นตัวแทนของความสมบูรณ์ของพระเจ้าหรือแง่มุมของความสิ้นสุด (ความรอดในบางวิธี)

สิ่งที่น่าสนใจกำลังจะมา - พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์ในชั่วโมงที่ 9 (ซึ่งถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ช่วยให้ทุกคนเห็นความรอดของพระองค์)

นายร้อยชาวโรมันชื่อคอร์เนลิอุสได้รับการบอกเล่าในนิมิตในชั่วโมงที่ 9 ให้ติดต่ออัครสาวกเปโตร และในที่สุดเขาก็รับบัพติศมาและรับพระวิญญาณของพระเจ้า และกลายเป็นคนต่างชาติคนแรกที่ได้รับการบันทึกไว้ซึ่งเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์

ในความหมายเชิงสัญลักษณ์อื่นๆ หมายเลข 9 เป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณของพระเจ้า และเมื่อแบ่งตามธาตุแล้ว ก็จะพบกับความสัตย์ซื่อ ความสุภาพ ความดี ความปิติ ความเมตตา ความอดกลั้น ความรัก สันติสุข และการควบคุมตนเอง

ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ หมายเลข 9 ปรากฏขึ้นอีกครั้ง ตามจำนวนปีที่โฮเชยากษัตริย์องค์สุดท้ายของอิสราเอลปกครอง นอกจากนี้ การทำลายพระวิหารของกรุงเยรูซาเล็มก็เริ่มต้นขึ้นตามปฏิทินฮีบรูในวันที่ 9 ของเดือน

จำนวนกษัตริย์ที่ต่อสู้เพื่อการปกครองในการต่อสู้ครั้งแรกในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์คือ 9 และคุณสามารถเห็นสิ่งนี้ในหนังสือปฐมกาล 14: 1 – 2

พระคัมภีร์หมายเลข 999 จะนำความโชคดีมาสู่คุณหรือไม่?

สำหรับตอนจบที่ยิ่งใหญ่ เราจะพูดถึงความเชื่อมโยงที่ยิ่งใหญ่ระหว่างตัวเลข 999 กับความรัก โดยคำนึงถึงความหมายในพระคัมภีร์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับตัวเลขนี้ มันพูดถึงลมหายใจของพระเจ้าที่จะทำให้เรามีความสุขอย่างสุดซึ้ง (และเราพูดหลายครั้งว่าพระคัมภีร์สอนเราว่าความสุขและความเมตตาเช่นมีความหมายเหมือนกันกับความสุข)

ขณะที่เรามีความสุข เราอยู่ในความสามัคคีกับพระเจ้า และนี่คือเป้าหมายที่เราทุกคนควรมุ่งมั่น แต่ในขณะที่คนอื่นทุกข์ ความสุขของเรากลับขัดแย้งกับความทุกข์ของพวกเขา และคำถามก็เกิดขึ้น เรามีสิทธิที่จะมีความสุขไหมถ้าคนอื่นมีความทุกข์? ดังนั้น อัครสาวกเปาโลจึงเขียนว่า: ใช่ จงชื่นชมยินดีด้วยข่าวประเสริฐ แต่จงถวายส่วยด้วย (โรม 12:15) Joy คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นอย่างแท้จริง

ในอีกแง่หนึ่ง พระคัมภีร์กล่าวว่าความสุขสามารถทำร้ายผู้ที่ถูกกีดกันจากความสุขและความชื่นชมยินดีของผู้เป็นที่รักนั้นยากที่จะทนต่อผู้ที่ถูกทอดทิ้ง - เรื่องนี้เข้าใจได้

ยิ่งกว่านั้น บรรดาผู้มีความสุขยอมให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความยินดีในบาปเพราะพวกเขาเข้ามาแทนที่ข้าพเจ้า ความสุขของพวกเขาก็ทนไม่ได้อย่างสมบูรณ์ บางคนสามารถทำร้ายเราอย่างมีความสุขได้แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ตั้งใจทำก็ตาม พระเยซูตรัสถึงความสุขของคนรวยที่อาศัยอยู่อย่างมากมายในทุกวันนี้ โดยไม่แม้แต่สังเกตเห็นลาซารัสผู้น่าสงสารที่ประตูบ้านของเขา (ลูกา 16, 19-21)

คุณควรทำอะไร? จงชื่นชมยินดีเสมอ เปาโลกล่าว และให้ทุกคนรู้จักความดีของคุณ (ฟป.4:5) ความสุขที่เขาพูดฉายออกมาด้วยความอ่อนโยน